Αν δεν έχεις μπερδευτεί, δεν έδωσες τη δέουσα προσοχή. Tom Peters