Εκείνος που απέρριψε τα περιττά, εκείνος απέφυγε τις στερήσεις. Εμμάνουελ Καντ