Η αβεβαιότητα είναι χειρότερη από την απογοήτευση. Robert Burns