Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Συνεχώς ξεψυχάει ~ Δημήτρης Χορν