Κάθε είδος γνώσης στο τέλος οδηγεί στην αυτογνωσία. ~ Bruce Lee