Να ελπίζεις για το καλύτερο και να είσαι έτοιμος για το χειρότερο.