Το μυστικό της επιτυχίας είναι η ειλικρίνεια. Jean Giraudoux