Το να κάνεις κάτι καλά είναι συχνά χάσιμο χρόνου. Robert Byrne