Όλοι είμαστε άσχετοι, αλλά σε διαφορετικά αντικείμενα ο καθένας. Will Rogers