Όποιος έχει στενό νου δεν έχει πλατειά καρδιά. Λάο Τσε