Όσο περισσότερα κάνουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. William Hazlitt