Αυτός που θέλει να είναι σταθερά ευτυχισμένος πρέπει να αλλάζει συχνά. ~Κομφούκιος