Απολύομαι!!!


Στις 20 Μαρτίου ολοκληρώνεται η 10μηνη στρατιωτική μου θητεία στο Πυροβολικό.