Διαγωνισμός Μαγειρικής - Βέροια


Διαγωνισμός Μαγειρικής - Βέροια

Διαγωνισμός Μαγερικής στην Βέροια, Παρκο Εληάς, 5 Ιουλίου 2009, 10πμ