Η Μαγειρική Οικονομία στα ΜΜΕ


City Press – 23 Φεβρουαρίου 2010
Τα ΝΕΑ – 22 Φεβρουάριου 2010
Panorama Press – Φεβρουάριος 2010
Τα ΝΕΑ – Ένθετο Υγεία – Φεβρουάριος 2010