Μαγειρική Οικονομία στη Δράμα


Η παρουσίαση της Μαγειρικής Οικονομίας στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 5 Ιουλίου στο κέντρο “Πέτρος” το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αγίας Βαρβάρας..